KMD

KMD - Klub mladých diváků

 
Klub mladých diváků (dále jen KMD) vznikl v roce 1964 pod záštitou tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při Filmovém klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich. Později KMD fungoval v rámci Pražského kulturního střediska. V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou.

Od roku 2004 až dodnes působí pod hlavičkou Divadla v Dlouhé. KMD je organizačně samostatná jednotka, která má tři zaměstnance.

V sezóně 2014/2015 oslaví KMD neuvěřitelných 50 let fungování.

KMD je jedinou institucí v České Republice, která systematicky pracuje se studenty středních a základních škol a s jejich vyučujícími. Formou abonmá neboli předplatného jim nabízí za výhodné ceny návštěvy nejlepších pražských inscenací. Studenti mohou navštívit mimo činoherní představení také muzikálové produkce, balet a v současné době i některá operní představení. Spolupracujeme také s tělesně i mentálně handicapovanými (např. vozíčkáři, slabozrakými). Pro žáky základních škol pořádáme speciální odpolední představení. V současné době má KMD 12 000 členů, kteří ročně odebírají více než 63 tisíc vstupenek do pražských divadel.

Znáte Klub mladých diváků?

  
  Ano, již dlouhá léta
  
  Ano
  
  Teď už Ano
  
  Neznám

KMD
code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011